Repertoár

Kdyby bylo nebe

Scénická koláž z knihy Fanii Fénelonové “Dívčí orchestr svědectví z koncentračního tábora v osvětimi – Birkenau”.

Inscenace vznikla ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky DAMU Praha a ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary.

Hrají:
Fania Magdaléna Hniličková
Klára Libuše Hašková
Alma Terezie Pecharová* / Natálie Pelcová
Floretta Lenka Korbelová* / Lenka Andělová
Eva Blanka Tatarová*
Marie Kateřina Panochová-Kaiserová
Irena Irena Pajanková
Helga Michaela Puchálková
Anna Helena Machová
Ráchel Tereza Pachtová
zuzanka Kateřina Boušková
Věruška Berenika Lovacká**
Věrka Eliška Odvodyová**
Jitka Andrea Hubertová** / Jitka Čechová
Režie Hana Franková
53. premiéra Divadla Dagmar