Leden 2012 Program

12. 1. 2012 | 09:00
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

13. 1. 2012 | 19:30
Sám u stmívání
Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

15. 1. 2012 | 19:30
Nechte na hlavě
Komorní scéna „U“

O letmých dotecích života hraje a zpívá Dagmar Hubičková

26. 1. 2012 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.