Březen 2011 Program

7. 3. 2011 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

15. 3. 2011 | 19:30
Tango s Avidanem
Caféidoskop

Koláž z básní Davida Avidana.

17. 3. 2011 | 10:00
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

Per Olov Enquist17. 3. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

Per Olov Enquist17. 3. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

19. 3. 2011 | 20:00
Tango s Avidanem
Most

Koláž z básní Davida Avidana.

Vladimír Fekar21. 3. 2011 | 19:30
Sestra
Divadlo v Celetné

Já neroz­ho­duji… Vždycky se roz­hodlo a roz­ho­do­valo za mě…

22. 3. 2011 | 19:30
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

25. 3. 2011 | 20:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Divadelní klub Klatovy

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

Per Olov Enquist27. 3. 2011 | 18:00
V hodině rysa
Divadelní klub Klatovy

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem…?

Per Olov Enquist28. 3. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Sušice – Sokolovna

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?