Listopad 2012 Program

1. 11. 2012 | 09:00
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé
Komorní scéna „U“

Karlovarské pověsti podle knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny.

4. 11. 2012 | 19:30
Zátopa
Komorní scéna „U“

aneb Co jsme my byli jste i vy

12. 11. 2012 | 09:00
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé
Komorní scéna „U“

Karlovarské pověsti podle knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny.

15. 11. 2012 | 19:30
Antické děti XXXVI.
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.

Nicole Karráová: Šedá

19. 11. 2012 | 11:00
We are the talents
Komorní scéna „U“

Bláznivá hudební komedie ze zákulisí talentové soutěže.

19. 11. 2012 | 19:30
We are the talents
Komorní scéna „U“

Bláznivá hudební komedie ze zákulisí talentové soutěže.

22. 11. 2012 | 19:30
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

26. 11. 2012 | 19:30
Anna
Karlovarské městské divadlo