Květen 2011 Program

5. 5. 2011 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.

23. 5. 2011 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

Bohumil Hrabal25. 5. 2011 | 20:00
Příliš hlučná samota
Komorní scéna „U“
28. 5. 2011 | 21:10
Pozdra­vuj všechny doma…
Divadlo Pod čarou

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

Per Olov Enquist31. 5. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?