Červen 2011 Program

5. 6. 2011 | 19:30
Tango s Avidanem
Komorní scéna „U“

Koláž z básní Davida Avidana.

14. 6. 2011 | 19:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Městské divadlo v Prostějově

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

15. 6. 2011 | 17:15
Tango s Avidanem
Městské divadlo v Prostějově

Koláž z básní Davida Avidana.

20. 6. 2011 | 19:09
Tango s Avidanem
Kafe Scherz, Bratislava

Koláž z básní Davida Avidana.

27. 6. 2011 | 19:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

27. 6. 2011 | 20:30
Modrý z nebe byste nechtěli?
Komorní scéna „U“

Hosté – Třetí věk, Louny

Per Olov Enquist28. 6. 2011 | 19:30
V hodině rysa – pro nemoc zrušeno
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

Vladimír Fekar29. 6. 2011 | 19:30
Sestra
Komorní scéna „U“

Já neroz­ho­duji… Vždycky se roz­hodlo a roz­ho­do­valo za mě…