Květen 2012 Program

3. 5. 2012 | 11:00
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny

16. 5. 2012 | 19:30
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny

26. 5. 2012 | 17:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Památník Vojna Lešetice

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

31. 5. 2012 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.