Únor 2011 Program

1. 2. 2011 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.

12. 2. 2011 | 19:30
Tango s Avidanem
Horšovský Týn

Koláž z básní Davida Avidana.

13. 2. 2011 | 19:30
Tango s Avidanem & Sestra
15. 2. 2011 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

16. 2. 2011 | 19:30
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.