Prosinec 2010 Program

3. 12. 2010 | 10:00
Kytice
Komorní scéna „U“

Scé­nické zpra­co­vání balad K. J. Erbena.

Kle­ment Bochořák9. 12. 2010 | 04:00
Betlem
Komorní scéna „U“

O puto­vání k Ježíškovi.

10. 12. 2010 | 19:30
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

Kle­ment Bochořák16. 12. 2010 | 09:00
Betlem
Komorní scéna „U“

O puto­vání k Ježíškovi.

Kle­ment Bochořák20. 12. 2010 | 09:00
Betlem
Komorní scéna „U“

O puto­vání k Ježíškovi.