Září 2012 Program

11. 9. 2012 | 19:30
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny