Duben 2011 Program

11. 4. 2011 | 19:30
Maršo vorijla
Kostel Svaté Anežky České

Odpuštění se jen tak nerozdává…

Vladimír Fekar13. 4. 2011 | 19:00
Sestra
ČRo Plzeň

Já neroz­ho­duji… Vždycky se roz­hodlo a roz­ho­do­valo za mě…

14. 4. 2011 | 10:00
Tucet
Komorní scéna „U“

Dvanáct povídek dle výběru diváků

Per Olov Enquist26. 4. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

28. 4. 2011 | 20:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Moving station

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.