Květen 2018 Program

2. 5. 2018 | 19:30
Mohorovičičova vrstva nespojitost
Komorní scéna „U“

Inscenace inspirovaná knihou Franka Tashlina Svět, který není

premiéra

3. 5. 2018 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

večer pravidelného setkávání studentské divadelní, literární a hudební tvorby

divadelní práce studentů 3. a 4. ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky

4. 5. 2018 | 11:00
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé
Komorní scéna „U“

Karlovarské pověsti podle knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny

David Košťák7. 5. 2018 | 19:30
Nad rozlitou Mléčnou dráhou
Komorní scéna „U“

divadelní hra o klukovi, co vzhlížel ke hvězdám

9. 5. 2018 | 18:00
Noc literatury
Komorní scéna „U“

18:00 – 22:00

17. 5. 2018 | 18:00
Pověsti z vašeho kraje
Komorní scéna „U“

na motivy pověstí z knihy Z. Šmída Dudáci a vlčí hlavy

hosté – Divadelní studio D3

 uvádíme jako každoroční vzpomínku na spisovatele Zdeňka Šmída

22. 5. 2018 | 16:00
Otevřená hodina Dětského studia DD
Komorní scéna „U“

16:00-17:00

v rámci Týdne uměleckého vzdělávání 

26. 5. 2018 | 10:15
Prostory I.
Divadlo Pod čarou

Lukáš Beneš: Sokolov

scénická kompozice ze stejnojmenné knihy 

Šrámkův Písek – celostátní přehlídka experimentujícího divadla