Září 2023 Program

3. 9. 2023 | 19:30
Zahájení sezóny 2023/2024
Komorní scéna „U“

Zahájení nejisté 31. sezóny bude složeno ze dvou částí

Šťastný jsem tentokráte na světě – vyprávění na základě knihy J. Šotoly Kuře na rožni v podání Hany Frankové.

Děti – Próza J. Jedličky z roku 1954 je pozoruhodnou sondou do problematiky vztahů dětí a učitelů, metaforou vztahů ve školství i ve společnosti a možná nejde ani o příliš velkou nadsázku. Recituje vzácný host Gabriela Zelená Sittová

12. 9. 2023 | 17:00
„Č“ jako čtení, čaj, čokoláda, čas…
Komorní scéna „U“

volné, otevřené setkání všech, kteří chtějí přijít, podělit se o čtenářský zážitek nebo jím být obdarováni

13. 9. 2023 | 14:00
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé
Komorní scéna „U“

Karlovarské pověsti podle knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny.

zadáno pro SpgŠ