Listopad 2011 Program

3. 11. 2011 | 09:00
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé
Komorní scéna „U“

Karlovarské pověsti podle knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny.

Per Olov Enquist3. 11. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

Per Olov Enquist6. 11. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

Per Olov Enquist7. 11. 2011 | 11:00
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

11. 11. 2011 | 17:00
Kytice
Třebíč

Scé­nické zpra­co­vání balad K. J. Erbena.

16. 11. 2011 | 19:30
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

20. 11. 2011 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

21. 11. 2011 | 09:00
Mezi dvojím zasyčením kosy aneb Vyprávění druhé
Komorní scéna „U“

Karlovarské pověsti podle knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny.

Per Olov Enquist21. 11. 2011 | 19:30
V hodině rysa – PRO NEMOC ZRUŠENO
Malé Vinohradské divadlo, Praha

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

23. 11. 2011 | 19:30
Anděl nepřišel
Komorní scéna „U“