Březen 2012 Program

6. 3. 2012 | 19:30
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny

8. 3. 2012 | 10:00
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny

15. 3. 2012 | 09:00
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

20. 3. 2012 | 19:30
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny

25. 3. 2012 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

28. 3. 2012 | 19:30
Maršo vorijla
Komorní scéna „U“

Odpuštění se jen tak nerozdává…

29. 3. 2012 | 09:00
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

29. 3. 2012 | 19:30
Hledání – Suche
Komorní scéna „U“

podle knihy Z. Šmída Strašidla a krásné panny

31. 12. 1969 | 00:00