Září 2020 Program

Sylvaina Tessona 16. 9. 2020 | 19:30
V sibiřských lesích
Komorní scéna „U“

scénické čtení z knihy francouzského spisovatele Sylvaina Tessona

premiéra

24. 9. 2020 | 10:00
Dýchám i nečtené řádky
Komorní scéna „U“

scénická kompozice z dopisů Antonie Hasmandové, boromejky Matky Vojtěchy, komunisty vězněné v  letech 1952-1960

zadáno pro Literární klub

24. 9. 2020 | 19:30
Dýchám i nečtené řádky
Komorní scéna „U“

scénická kompozice z dopisů Antonie Hasmandové, boromejky Matky Vojtěchy, komunisty vězněné v  letech 1952-1960

Klement Bochořák28. 9. 2020 | 19:30
Ohnivá noc – PRO NEMOC ZRUŠENO
Komorní scéna „U“

tajemné příběhy a pověsti z Moravy, sebrané a sepsané Klementem Bochořákem
vyprávějí Hana Franková a Magdaléna Hniličková

obnovená premiéra z roku 2006