Duben 2013 Program

4. 4. 2013 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.

19. 4. 2013 | 09:00
Kytice
Komorní scéna „U“

Scé­nické zpra­co­vání balad K. J. Erbena.

24. 4. 2013 | 19:30
Antické děti
Komorní scéna „U“

Večer pra­vi­del­ného setká­vání stu­dent­ské diva­delní, lite­rární a hudební tvorby.