Leden 2011 Program

6. 1. 2011 | 09:00
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

10. 1. 2011 | 09:00
Kytice
Komorní scéna „U“

Scé­nické zpra­co­vání balad K. J. Erbena.

12. 1. 2011 | 19:30
Sestra
Divadlo v Celetné

Pře­hlídka ke Svě­to­vému dni diva­dla pro děti mládež. Já neroz­ho­duji… Vždycky se roz­hodlo a roz­ho­do­valo za mě…

27. 1. 2011 | 09:00
Sám u stmívání
Komorní scéna „U“

Jevištní kom­po­zice z díla a kore­spon­dence Jiřího Ortena.

30. 1. 2011 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

30. 1. 2011 | 19:30
Pozdra­vuj všechny doma…
Komorní scéna „U“

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.