Září 2011 Program

18. 9. 2011 | 19:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Moving station

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

22. 9. 2011 | 20:00
Pozdra­vuj všechny doma…
Palác princů

Scé­nická kom­po­zice na téma komu­nis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních táborů.

Per Olov Enquist29. 9. 2011 | 09:00
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?

Per Olov Enquist29. 9. 2011 | 19:30
V hodině rysa
Komorní scéna „U“

Exis­tuje hra­nice mezi člově­kem a ne-člověkem?